Osoby zakładające działalność gospodarczą stoją przed wieloma trudnymi wyborami, które będą miały wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa. Sporo wątpliwości pojawia się szczególnie przy wyborze optymalnej formy opodatkowania. Przyszli przedsiębiorcy zadają sobie często pytanie o to, co wybrać – ryczałt czy VAT. Należy od razu zaznaczyć, że są dwa całkiem różne podatki i nie każdy może korzystać z obu tych form opodatkowania.

RYCZAŁT

Ryczałt ewidencjonowany stanowi odmianę podatku dochodowego, z którego jednak nie wszyscy mogą skorzystać. W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym znajduje się lista podmiotów, które nie mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem. Są to m.in.: lombardy, apteki, podmioty świadczące usługi prawne, reklamowe, inżynierskie, rachunkowo-księgowe, a także handel częściami do pojazdów mechanicznych oraz firmy, których działalność opiera się na zakupie oraz sprzedaży wartości dewizowych.

Podstawę opodatkowania w ryczałcie stanowi przychód – nie jest on pomniejszony o poniesione koszty uzyskania przychodów. Przychody opodatkowane są różnymi stawkami w zależności od charakteru prowadzonej działalności. Wśród niewątpliwych zalet wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania przedsiębiorstwa należy wymienić stosunkowo niskie stawki podatku, prostą księgowość, a także – w niektórych przypadkach – możliwość rozliczania ryczałtu kwartalnie. Nie ma tu jednak możliwości skorzystania z ulg podatkowych czy też wspólnego rozliczania z małżonkiem.

VAT

Opłacanie podatku VAT jest niezależne od wybranej formy opodatkowania. Jest to bowiem podatek pośredni od towarów i usług, którym objęta będzie każda sprzedaż. Stąd też przed rozpoczęciem działalności należy podjąć decyzję o tym, czy zostaniemy czynnym podatnikiem VAT, czy też skorzystamy ze zwolnienia z VAT.

Ustawodawca wyróżnia dwa rodzaje zwolnienia z VAT, tj. :

  • przedmiotowe – powszechne usługi pocztowe, transport sanitarny, nauczanie języków obcych, opieka medyczna
  • podmiotowe – zwolnienia dotyczące przedsiębiorców, których obroty w minionym roku obrotowym nie były wyższe niż 200 tys. zł

W przypadku VAT-u rozliczeniu podlega nie tylko każda sprzedaż, ale i koszty uzyskania przychodów jak na przykład wyjazdy delegacyjne, koszty zakupu i utrzymania lokalu firmowego, koszty reklamy, zakupu sprzętu biurowego i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej działalności gospodarczej.

Warto być czynnym podatnikiem VAT, gdy nasza działalność opiera się głównie na sprzedaży towarów i usług podmiotom, które również są czynnymi podatnikami VAT, a także gdy planujemy większe inwestycje. Natomiast gdy nie planujemy większych inwestycji i prowadzimy sprzedaż głównie podmiotom niebędącym czynnymi podatnikami VAT, wówczas warto skorzystać z dostępnych zwolnień z VAT.

Ryczałt i VAT stanowią dwa różne rodzaje opodatkowania, dlatego nie muszą się wzajemnie wykluczać. W niektórych sytuacjach możemy mieć do czynienia z ich połączeniami, tj. ryczałt i czynny podatnik VAT oraz ryczałt i korzystanie ze zwolnienia z VAT.