By założyć firmę, nie wystarczy dobry pomysł na biznes i środki na ten cel. Konieczny jest również przemyślany wybór formy prawnej. Od jej wyboru zależy przyszłość przedsiębiorstwa, dlatego warto w tej kwestii zasięgnąć porady specjalisty, który pomoże dokonać wyboru najdogodniejszego rozwiązania. Warto wziąć pod uwagę wszystkie wady i zalety danej formy prawnej, a także przeanalizować je pod kątem konkretnego rodzaju działalności.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i można tego dokonać nawet przez internet. Prowadzenie ewidencji ryczałtowej czy też KPiR również w tym przypadku nie jest zbyt skomplikowanym procesem i można prowadzić je samodzielnie bądź też skorzystać z usług firmy zewnętrznej (w przypadku rozliczeń jednoosobowych działalności gospodarczych biura rachunkowe nie pobierają dużych opłat). Co istotne, nazwa takiej firmy zawsze zawiera imię i nazwisko właściciela (a nie każdy chce firmować działalność swoim nazwiskiem). Konieczne jest również opłacanie ZUS-u. Niewątpliwą wadą takiej formy działalności jest pełna odpowiedzialność właściciela za wszystkie zobowiązania firmy – odpowiada on prywatnym majątkiem za powstałe zadłużenia. I jeszcze jedno – w przypadku śmierci właściciela firma przestaje istnieć. Nie ma możliwości dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z wyższymi kosztami prowadzenia firmy niż jednoosobowa działalność gospodarcza – samo jej założenie wymaga m.in. wydania aktu notarialnego, opłacenia podatku, a także wniesienia kapitału zakładowego. Nakładów finansowych (taksa notarialna) wymagają również wszelkie istotne zmiany w spółce, a także jej zamknięcie. Prowadzenie księgowości spółki także wymaga większego nakładu czasu i pracy niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj do czynienia z ograniczona odpowiedzialnością. Oznacza to, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania firmy jedynie do wysokości wniesionego kapitału i nie odpowiadają za długi majątkiem prywatnym. Co więcej, spadkobiercy właściciela dziedziczą po jego śmierci jego udziały w spółce – firma może działać nieprzerwanie pomimo śmierci wspólnika.

Czym zatem należy kierować się przy wyborze formy prawnej firmy? Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

  • optymalizacja ryzyka gospodarczego
  • efektywność podatkowa
  • stopień skomplikowania i koszty.