Dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Możemy zaoferować zarówno stałą współpracę, jak i doraźne wsparcie w wybranym obszarze działania. Powierzenie spraw kadrowo-płacowych pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i skupić się na rozwijaniu kierunku działalności. Nasze biuro może całkowicie przejąć zarządzanie sprawami związanymi z zatrudnieniem, a tym samym odciążyć pracodawcę i usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.    

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:    

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników    
 • Przygotowanie listy płac    
 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło oraz świadectw pracy, a także dokumentacji związanej z zasiłkami opiekuńczymi, macierzyńskimi czy też chorobowymi i innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem    
 • Przygotowywanie aneksów do umów bądź też wypowiedzeń    
 • Rozliczanie umów z pracownikami, w tym także zlecenia oraz o dzieło    
 • Sporządzanie dokumentacji i rozliczeń z ZUS    
 • Pomoc przy kontrolach z ZUS i Urzędu Skarbowego  
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji zatrudnienia    
 • Zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy    
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych i wysyłanie ich do GUS    
 • Organizacja szkoleń BHP (wstępnych, okresowych)    
 • Wdrożenie i monitorowanie systemu ewidencji czasu pracy pracowników    
 • Organizacja badań lekarskich (wstępnych lub okresowych)  
 • Roczne rozliczenia pracowników    
 • Wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych    
 • Przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie dla pracowników niepełnosprawnych    

Wspieramy także naszych klientów przy dokonywaniu wszelkich formalności związanych z obowiązkami pracodawcy wobec ZUS-u zarówno przy rejestracji pracowników, jak i członków ich rodziny do ubezpieczeń społecznych. Powierzając nam całość spraw pracowniczych, mogą mieć Państwo pewność, że dopełnimy wszystkich formalności i obowiązków związanych zarówno ze zorganizowaniem, jak i przebiegiem zatrudnienia pracowników.    

Podejmujemy się również reprezentowania naszych klientów przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym czy też Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    
W trosce o jak najdogodniejszą dla klienta formę współpracy poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o obsługę kadrowo-płacową online. Wystarczy przesłać niezbędną dokumentację drogą elektroniczną i na jej podstawie sporządzimy deklaracje, wnioski, listy płac, itp. Przygotowane dokumenty prześlemy klientowi za pomocą poczty elektronicznej w postaci plików PDF. Takie rozwiązanie pozwoli na zaoszczędzenie czasu, ponieważ nie ma potrzeby dostarczania dokumentów bezpośrednio do naszego biura w Krzeptowie.

Wszelkie usługi wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W przypadku zmian w prawie pracy często pojawiają się nowe obowiązki ciążące na pracodawcy. W takiej sytuacji również służymy fachowym wsparciem i przygotujemy bądź też zmodyfikujemy umowy oraz inne dokumenty według wymogów określonych w nowelizacji.