rozliczenie podatkowe

Prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na wielkość firmy wymaga regulowaniu wielu podatków, czyli należności wobec urzędu skarbowego. Dzięki nim możliwe jest finansowanie systemu edukacji, administracji i wielu innych dziedzin życia publicznego. Jednym z podstawowych rodzajów zobowiązań podatkowych jest obowiązek regulowania podatku VAT. Czym jest ten rodzaj podatku, w jaki sposób poprawnie go rozliczyć?

Czytaj więcej...

uścisk dłoni

Jednym z większych obciążeń dla każdej, czy to mikro, małej, średniej czy dużej firmy są koszty pracownicze. Stanowią one zwykle największy procent wszystkich generowanych przez przedsiębiorstwo wydatków. Nic więc dziwnego, że coraz częściej analitycy i właściciele zastanawiają się, w jaki sposób zmniejszyć ich wysokość, bez straty na osiąganych obrotach firmy?

Czytaj więcej...

świadectwo pracy

 

Świadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w sytuacji, gdy jego umowa o pracę zostaje rozwiązana lub wygasa. Jest to oświadczenie wiedzy pracodawcy wydawane bez wniosku pracownika i w trakcie trwania umowy. Jego kopię przechowuje się w aktach osobowych pracownika. Gdy dotychczasowy pracodawca nawiązuje z pracownikiem kolejną umowę o pracę, wystawienie świadectwa nie jest wymagane. Co powinno znajdować się w treści świadectwa pracy?

Czytaj więcej...

podatki

Każdy przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję księgową dla celów podatkowych. Z uwagi na mnogość kwestii, których należy dopilnować oraz stale zmieniające się prawo, którego śledzenie i odpowiednia interpretacja są czasochłonne, wiele podmiotów ma wątpliwości co do prawidłowości rozliczania podatków. W celu zweryfikowania poprawności prowadzenia dokumentów księgowych, które wytwarzane są w przedsiębiorstwie, wielu właścicieli firm decyduje się na przeprowadzenie audytu podatkowego. Czym jest i jakie korzyści płyną z przeprowadzenia go?

Czytaj więcej...

pełna księgowość

Każda firma jest zobowiązana do prowadzenia rachunkowości, czyli do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Już na etapie planowania biznesu, tę kwestię należy mieć na uwadze i przemyśleć, zatrudnienie księgowej lub biura rachunkowego. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi tracić czasu na częste wizyty w Urzędzie Skarbowym, bo księgowa zajmie się wszystkimi sprawami.

Czytaj więcej...

regulacje w 2020 roku

Rok 2020 obfituje w zmiany i niespodziewane wydarzenia. W natłoku informacji i rozmaitych spraw łatwo przeoczyć nawet istotne zmiany prawne. Niestety, jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia nas z jego przestrzegania. W niniejszym artykule przybliżymy najważniejsze zmiany księgowe i podatkowe, które weszły w życie w bieżącym roku.

Czytaj więcej...

pit-0

W przypadku rozliczania rocznego podatku PIT -37 nie rzadko musimy dodatkowo złożyć tzw. PIT-0. W ramach działalności naszego biura pomagamy nie tylko firmom ewidencjonować wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze, ale służymy również pomocą osobom prywatnym w rozliczaniu się z urzędem skarbowym.

Czytaj więcej...

księga przychodów i rozchodów

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów, to narzędzie księgowe, które pozwala na bieżące ewidencjonowanie wszelkich przychodów i wydatków w firmie. Jej głównym celem jest skrupulatne rozliczanie się z urzędem skarbowym. Najważniejszym aktem prawnym, który reguluje prowadzenie KPiR, jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W tym artykule wyjaśnimy, jakie podmioty — zgodnie z normami prawa — zobligowane są do stosowania tej formy ewidencji operacji gospodarczych.

Czytaj więcej...

współpraca z biurem rachunkowym

Biuro rachunkowe w imieniu i na rzecz swojego klienta prowadzi dokumentację kadrową oraz płacową firmy. Jest upoważnione do reprezentowania firmy przed ZUSem i przed Urzędem Skarbowym. Jakie są zalety współpracy z biurem rachunkowym?

Czytaj więcej...

księgowość

Zgodnie z obowiązującym prawem, usługi księgowe może pełnić każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, spełnia wymóg niekaralności i posiada polisę OC. Może być to także osoba, posiadająca certyfikat księgowy lub świadectwo Ministra Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czytaj więcej...