Świadczymy szeroki zakres usług dla klientów indywidualnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. W szczególności jest to pomoc we wszelkiego rodzaju rozliczeniach. Nie tylko sporządzamy roczne rozliczenia wszelkiego typu, ale także doradzamy, z jakich ulg podatkowych oraz odliczeń mogą Państwo skorzystać. Skorzystanie z usług biura rachunkowego nie tylko pozwoli zaoszczędzić czas, ale też Państwa pieniądze. To także pewność szybkiego, rzetelnego oraz zgodnego z prawem sporządzenia deklaracji podatkowej. Dzięki naszej pomocy unikną Państwo ryzyka błędnego rozliczenia, a tym samym konsekwencji w postaci kar finansowych.

Mogą Państwo skorzystać z naszej pomocy między innymi przy rozliczeniach:

  • PIT-16 A – deklaracja przeznaczona dla podatników, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej (deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego)
  • PIT-28 – deklaracja o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości odliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dotyczy podatników, którzy podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu); dotyczy zarówno osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, jak podatników rozliczających przychód z dzierżawy czy też najmu
  • PIT-37 – najczęściej sporządzana deklaracja podatkowa; dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę bądź zlecenie, a także pobierających emeryturę lub rentę
  • PIT-38 – obowiązkowa deklaracja w przypadku rozliczenia dochodów kapitałowych uzyskanych prywatnie (tzn. poza jakąkolwiek działalnością); dotyczy przychodów z tytułu odpłatnego zbycia bądź pożyczenia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych
  • PIT-39 – deklaracja składana przez podatników, którzy uzyskali dochody z tytułu zbycia nieruchomości (odpłatnego), a także praw majątkowych.

Klientom indywidualnym oferujemy również kompleksowe doradztwo w zakresie podatków zarówno od osób fizycznych (PIT), jak i od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz towarów i usług (VAT). Prawo podatkowe często ulega zmianom, które śledzimy na bieżąco. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować najdogodniejsze dla klienta, zgodne z aktualnym stanem prawnym rozwiązania.

W przypadku postępowania podatkowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oferujemy klientom kompleksowe wsparcie – od przygotowania, zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, wniosków, wyjaśnień i odwołań po reprezentowanie przed organami wszystkich instancji.

Usługi świadczymy w naszym biurze w Krzeptowie koło Wrocławia, ale oferujemy też wsparcie drogą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z naszej pomocy online przy sporządzaniu deklaracji podatkowych, wniosków i innych dokumentów. W tym celu należy skontaktować się z nami wcześniej telefonicznie w celu ustalenia szczegółów współpracy – zazwyczaj konieczne jest przesłanie na adres e-mail biura rachunkowego wymaganej dokumentacji. Po realizacji usługi wysyłamy klientowi sporządzone dokumenty drogą elektroniczną w postaci plików PDF.