Wiele osób podejmuje się pracy zarobkowej poza granicami kraju - jedni na stałe, inni tylko sezonowo. O ile znalezienie zatrudnienia w Niemczech, Holandii, Francji, Norwegii czy też innym kraju nie stanowi aktualnie większego problemu, o tyle rozliczenie w Polsce dochodów zagranicznych może przysporzyć trudności. Szczególnie osobom, które na co dzień nie mają do czynienia z podatkami oraz rozliczeniami.

Komu należy się zwrot podatku z zagranicy?

Praktycznie każdy, kto pracował legalnie w obcym kraju, ma prawo do zwrotu podatku od zagranicznego fiskusa. Oczywiście wysokość tego zwrotu w każdym przypadku będzie inna - jest ona uzależniona od uzyskanego dochodu oraz pobranego przez pracodawcę podatku.

Podstawą do ubiegania się o zwrot podatku za pracę poza granicami kraju jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, tj.:

  • rozliczeń okresowych - wydawanych przez pracodawcę (określają wysokość wynagrodzenia oraz kwot pobieranych na poczet zaliczek na podatek)
  • karty podatkowej - dostarczonej przez pracodawcę (jeśli stosunek pracy został zakończony, pracodawca ma obowiązek dostarczyć ją drogą pocztową na wskazany przez pracownika adres)

Należy pamiętać, że zgromadzenie rzetelnej dokumentacji stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot podatku za pracę w minionym roku kalendarzowym, ale nie tylko. W niektórych krajach możliwe jest ubieganie się o zwrot podatku pobranego w związku z wykonywaną pracą nawet do 5 lat wstecz.

Jeśli nie posiadamy wspomnianej dokumentacji, należy skontaktować się z pracodawcą i poprosić o przygotowanie i przesłanie odpowiedniej dokumentacji - należy to do jego obowiązków i nie ma prawa odmówić. Jeśli jednak kontakt z pracodawcą będzie niemożliwy lub też będzie on robił trudności, wówczas należy skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą w udowodnieniu faktu zatrudnienia oraz prawa do zwrotu podatku. Jest to zjawisko dość często występujące, co spowodowało pojawienie się na rynku wielu nowych firm, które specjalizują się w kompleksowej pomocy przy dochodzeniu prawa do zwrotu podatku za pracę wykonywaną poza granicami Polski.

Obliczanie wysokości należnego zwrotu podatku

Wniosek o zwrot podatku należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym z uwzględnieniem terminów i pojęcia roku podatkowego w poszczególnych krajach, których dotyczyło zatrudnienie. We wniosku należy podać wysokość zwrotu, o który się ubiegamy. Do obliczeń można wykorzystać przydatne narzędzia online - kalkulatory stworzone z myślą o tego typu wyliczeniach. W przypadku wątpliwości bądź trudności, warto zwrócić się do biura rachunkowego, które dokona odpowiednich wyliczeń.

Jak widać, procedura uzyskania zwrotu podatku za pracę poza granicami kraju nie jest skomplikowana. Jednak wiele osób posiada niedostateczną wiedzę na ten temat bądź też obawia się niepożądanych konsekwencji i trudności i dlatego wciąż tak niewiele osób rozlicza się z zagranicznymi urzędami skarbowymi. Jest to ogromny błąd, ponieważ w każdym kraju pobierane są inne zaliczki na poczet podatku i po rozliczeniu może okazać się, że pracownikowi przysługuje stosunkowo wysoka kwota zwrotu podatku za pracę w innym kraju. Co więcej, w niektórych krajach istnieje obowiązek rozliczenia - nawet jeśli zatrudnienie cudzoziemca trwało krótki okres. Zignorowanie tego obowiązku może skutkować wysoką grzywną oraz odsetkami za zwłokę w jej uiszczeniu.