Dzięki podatkom możliwe jest finansowanie systemu edukacji, administracji i wielu innych dziedzin życia publicznego. Dlatego też ich opłacanie jest obowiązkowe – a wszystkie związane z nimi kwestie muszą być regulowane na mocy odpowiedniej ustawy.    

Regulacje prawne w zakresie podatków podlegają nieustannym zmianom. Dlatego śledzimy na bieżąco wszelkie nowelizacje ustaw i innych przepisów, by móc zaproponować Państwu rzetelną pomoc zarówno w kwestii doradztwa, jak i rozliczenia podatkowego.
    
Oferujemy nie tylko sporządzenie obowiązkowych rozliczeń rocznych przedsiębiorców oraz podatników indywidualnych, ale także dobór najbardziej optymalnych rozwiązań w zależności m.in. od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, a także wybranej formy opodatkowania.    

Służymy wsparciem przy sporządzaniu i składaniu deklaracji m.in. na:    

  •   podatek od towarów i usług (VAT) – powszechny podatek obrotowy od towarów i usług,    
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczona forma opodatkowania przedsiębiorstwa,    
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – rodzaj podatku bezpośredniego obejmujący dochody uzyskane przez osoby fizyczne,    
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – podatek bezpośredni odprowadzany od dochodów spółek i osób prawnych.    

Zapewniamy rzetelne wsparcie – nasi eksperci wskażą i dokładnie wyjaśnią ciążące na Państwu obowiązki podatkowe wynikające z przeprowadzonych transakcji gospodarczych, struktury przedsiębiorstwa czy też formy opodatkowania firmy. W przypadku wątpliwości podpowiemy Państwu, jaka forma rozliczenia i dlaczego będzie dla Państwa najodpowiedniejsza i pozwoli na zoptymalizowanie kosztów. Nie muszą się już Państwo martwić zawiłościami prawa podatkowego. Nasi eksperci sporządzą rzetelne rozliczenia, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu, ale nie tylko. Dzięki naszej pomocy unikną Państwo ewentualnych nieprawidłowości wynikających z niedostatecznej znajomości przepisów, co mogłoby nieść za sobą niekorzystne dla przedsiębiorstwa konsekwencje.    

Korzystając z pomocy naszego biura rachunkowego, mogą mieć Państwo pewność, że wszelkie rozliczenia zostaną sporządzone terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawami. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – zaproponujemy najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania, wskazując na możliwość skorzystania z dostępnych odliczeń oraz ulg.    

Wszelkie czynności podejmujemy w oparciu o doskonałą znajomość prawa podatkowego – zarówno krajowego, jak i Unii Europejskiej. Są to takie regulacje jak:    

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług    
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień    
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa    
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych    
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne    
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych